Firma Usługowo-Handlowa
"Magro"

Witold Grotowski
80-809 Gdańsk, Chełm
ul. Cieszyńskiego 36, paw. 40C
tel. (58) 303-45-93
e-mail: magroagd@wp.pl